Voorwaarden/Garantie

Het logo, het ontworpen lay-out etc. behoren tot eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven worden zonder toestemming van Joke Lindenbergh 

Bescherming van intellectuele rechten.

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen,logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Joke Lindenbergh toe. Het is verboden de op, en via, deze website aangeboden informatie op te reproduceren, te wijzigen, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen. 

De website blijft volledig eigendom van Joke Lindenbergh terug verwijzend naar de intellectuele rechten.  

U verbindt zich er o.m. toe :  

1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken

2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiĆ«nt wordt gemaakt

3. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor

transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter

4. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

5. De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaand toestemming aan mij te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Informatie op de website 

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Ik sta niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Ik ben evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Ik behoud mij uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Ik kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van mij, bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website. 

Links 

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Ik heb geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door mij houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. 

Garantie 

De volgende garantie en voorwaarden zijn van toepassing op al mijn produkten.
1) Dat er ten alle tijden tot het uiterste geprobeerd zal worden aan uw wensen te voldoen.
2) Dat alles zal plaatsvinden in een prettige samenwerking.
3) Dat ook al is het ontwerp gereed voor afdrukken, er altijd veranderingen kunnen plaatsvinden in het ontwerp en/of aantallen. Zolang dit maar geschiedt voor dat er met afdrukken is begonnen.
4) Dat de bestelling zo snel als mogelijk gereed zal zijn.
5) Dat betaling van ontwerpen en/of bedrukken pas plaats zal vinden, nadat u het heeft gezien en het volledig naar uw tevredenheid is.
6) Dat, al is het ontwerp van een website gereed om op internet te plaatsen, er altijd nog aanpassingen mogelijk zijn.
7) Dat er een aanbetaling wordt gevraagd van 50% van het geschatte totaal bedrag van het website ontwerp, voordat er met ontwerpen  wordt begonnen.
8) Dat u uitsluitend betaald voor aanpassingen en/of updaten van de site.
9) Dat plaatsing van de website op internet, direct zal plaats vinden, zodra de betaling  van het totaalbedrag door mij is ontvangen.

@ Copyright Joke Lindenbergh